Menu
kompetencje przyszłości

Kompetencje przyszłości. Co można do nich zaliczyć?

Obecnie często mówi się o tak zwanych kompetencjach przyszłości. Jest to związane z tym, że rynek pracy podlega transformacji. Obecnie oczekiwania wobec kandydatów ubiegających się o różne stanowiska uległ zmianie. Ówczesny pracownik musi być wykształcony, jak również elastyczny wobec powierzonych mu zadań. Co można zaliczyć do kompetencji przyszłości.

Kompetencje miękkie

Kompetencje dzielą się na twarde ora miękkie. Kompetencje miękkie to te w ostatnim czasie najbardziej wymagane wobec kandydata. Określenie to odnosi się do umiejętności interpersonalnych. Kompetencje miękkie zwane są również społecznymi. Koncentrują się na zachowaniu człowieka, jego postawie w określonych sytuacjach. Dotyczą one przede wszystkim motywacji do wykonywania określonych czynności. Do zdolności miękkich można zaliczyć zdolności komunikacyjne, czy też inteligencję emocjonalną. Wiąże się to również z tym jakie postawy zawodowe i społeczne reprezentuje osoba w danym momencie. Takie zdolności pozwalają na wykorzystanie wiedzy. Dzięki tym kompetencjom pracownik umie odnajdować się w zespole, potrafi reagować na różne sytuacje (negocjacje, praca pod presją czasu).

Pozostałe przykłady kompetencji miękkich: chęć rozwoju, radzenie sobie z krytyką, zdolności przywódcze, otwartość na nowe rozwiązania, zaangażowanie, aktywne słuchanie, zdolności negocjacyjne, umiejętność wzbudzania motywacji do pracy, umiejętność uczenia się, umiejętności perswazji, asertywność, organizacja pracy, praca w zespole, niezawodność, uczciwość, inteligencja emocjonalna, czy też zarządzanie własnym czasem.

Najbardziej pożądane kompetencje miękkie

Według badań wiele pożądanych kompetencji przyszłości wskazują na kreatywność. Kreatywność z kolei postrzegana jest w pracy bardzo dobrze, jako zdolność do rozwiązywania problemów. Wśród cenionych kompetencji miękkich jest zdolność analitycznego myślenia i możliwość krytycznej oceny sytuacji. Cenione są również: empatia, umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, skuteczne komunikowanie się, itp. Z kolei na wyższych szczeblach w organizacji cenione są umiejętności związane z zarządzaniem zespołów, zdolności przywódcze. Coraz częściej zdarza się, że pracownik mus posiadać wyżej wymienione kompetencje w celu znalezienia dla siebie właściwej pracy. Dlatego też udział w odpowiednich szkoleniach, jak również coaching są niezbędne, żeby rozwijać się w tym zakresie.

Najbardziej pożądane kompetencje twarde

Kompetencje twarde jest to zbiór łatwo mierzalnych kompetencji przyszłości. Na ich podstawie osoba rekrutująca jest w stanie stwierdzić, czy osoba ubiegająca się o dane stanowisko będzie w stanie dobrze wykonywać powierzone zadania.

Do umiejętności twardych zaliczamy kompetencje specjalistyczne takie jak: umiejętność analitycznego myślenia, wiedza specjalistyczna z danej dziedziny, lub branży, umiejętności praktyczne. Kompetencje twarde można w łatwy sposób sprawdzić. Do umiejętności twardych można zaliczyć miedzy innymi: znajomość językową, prawo jazdy kat. B., czy też obsługę programu Excel, obsługę komputera i urządzeń biurowych, obróbkę zdjęć graficznych, prowadzenie profili na social media, znajomość zasad SEO, przygotowywanie raportów finansowych, znajomość pakietu MS Office, ukończenie kursu rysunku technicznego, itp. Umiejętności te są niezbędne do wykonywania konkretnej pracy.

Zarówno wyżej wymienione kompetencje miękkie oraz kompetencje twarde to te najbardziej pożądane na rynku pracy. Jedno jest pewne. Żeby zajmować określone, wymarzone stanowiska należy cały czas się szkolić i rozwijać.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij