Menu
darmowa chwilówka

Czy darmowa chwilówka rzeczywiście jest darmowa?

Czy to możliwe, że pozabankowe firmy pożyczkowe udostępniają konsumentom bezpłatnie swoje pieniądze? Jeśli tak, to jaki mają w tym cel? Korzyść klientów jest w tym przypadku oczywista, a co zyskuje pożyczkodawca? Co należy zrobić i czym się wykazać, by otrzymać bezpłatnie pieniądze z pożyczki?

Czym jest darmowa chwilówka?

Darmowa chwilówka jest zobowiązaniem oferowanym przez pozabankowe firmy pożyczkowe. Oferowana jest przeważnie dla osób, które po raz pierwszy korzystają z usług danej firmy. Na ogół możemy pożyczyć do 3 000 złotych, które należy wrócić maksymalnie do 61 dni. Choć zarówno kwota zobowiązania, jak i okres kredytowania uzależniony jest od wewnętrznych ustaleń firmy pożyczkowej.

Sama chwilówka jak nazwa wskazuje, jest zobowiązaniem krótkoterminowym. Pożyczkodawcy mają w swojej ofercie pożyczki chwilówki o różnym okresie kredytowania. Przeważnie środki należy zwrócić po 30 dniach, jednakże wiele firm poszerzyło swoją ofertę i zwrotu można dokonać nawet po 1 dniu, ale także po 90 dniach. Wiele zależy również od wewnętrznych ustaleń pożyczkodawcy, ale także od potrzeb konsumenta. Na rynku pozabankowym jest tak wiele firm, że niemal każdy konsument może dopasować produkt finansowy do swoich potrzeb i oczekiwań.

W przypadku darmowej chwilówki oddajemy taką samą kwotę, którą pożyczyliśmy. Rzeczywiście pozabankowe firmy pożyczkowe niekiedy oferują nowym klientom pożyczkę, za którą nie pobierają żadnych opłat. Wielu osobom wydaje się to dość podejrzane i obawiają się korzystać z takiej usługi. Podejrzenia nie są w tym przypadku uzasadnione. Pożyczkodawcy mają w udzielaniu darmowych pożyczek swój cel. Jaki on jest?

Czy darmowe pożyczki faktycznie występują?

Oczywistą korzyścią dla pożyczkobiorców jest możliwość skorzystania z cudzych środków bez konieczności uiszczania opłat, prowizji, czy podatku. Wielu konsumentów zastanawia się natomiast, jaki interes w udzielaniu darmowych chwilówek mają pożyczkodawcy? Jak się okazuje, wszystko jest w tym przypadku przemyślane. Budowanie pozytywnych relacji z konsumentem i naturalnie wzbudzanie pozytywnych uczuć przy pierwszym kontakcie jest głównym celem pożyczkodawców. Obsługa darmowych pożyczek przebiega na ogół na najwyższym poziomie. Dzięki temu konsument, który jest zadowolony z podpisanej umowy, z chęcią ponownie skorzysta z usług danej firmy. Kolejnym razem już oczywiście odpłatnie.

Aby jednak cel pożyczkodawców był osiągnięty z darmowej chwilówki, musi skorzystać konkretna grupa konsumentów. W związku z tym firma udzielająca bezpłatnej pożyczki musi przeprowadzić skrupulatną selekcję. Na czym ona polega?

Kto może otrzymać darmową chwilówkę?

Pożyczkodawcom zależy na tym, aby z darmowej pożyczki skorzystali konsumenci, którzy w przyszłości będą mieli finansowe możliwości wywiązania się z umowy. Finansowe możliwości potencjalnych pożyczkodawców oceniane są za pomocą badania zdolności kredytowej. Na zdolność kredytową składa się kilka bardzo istotnych czynników. Nie każdy jest zatem w grupie docelowej, czyli darmowa pożyczka nie jest kierowana do wszystkich konsumentów. Czego zatem może się spodziewać wnioskodawca?

Osoba, która składa wniosek o otrzymanie darmowej chwilówki, musi być w odpowiednim przedziale wiekowym, posiadać należyte do wysokości kosztów życia dochody, a także mieć nienaganną historię kredytową.

Badanie zdolności kredytowej

W przypadku darmowych chwilówek grupa, do której kierowane jest to zobowiązanie, musi wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową. Badanie, czy też ocena finansowych możliwości konsumenta podzielona jest na dwie części.

Część ilościowa

W części ilościowej pożyczkodawca wymaga potwierdzenia przez konsumenta wysokości otrzymywanych dochodów. Niekiedy wnioskodawca musi przedłożyć zaświadczenie od pracodawcy o zajmowanym stanowisku, rodzaju umowy, na podstawie której jest zatrudniony, a także kwocie dochodu. Niektóre firmy nie wymagają zaświadczenia od pracodawcy, lecz bazują na wygenerowanym dokumencie z historią transakcji na rachunku bankowym pożyczkobiorcy. Na ogół historia dotyczy ostatnich 3 do 6 miesięcy.

Jedną z nowszych metod wykorzystywanych do badania zdolności kredytowej jest posługiwanie się pożyczkodawców aplikacjami weryfikującymi. Aplikacje te stosowane są podczas weryfikacji tożsamości konsumentów zaciągających pożyczki przez Internet. Dzięki tej metodzie konsument nie musi ani dostarczać zaświadczenia od pracodawcy, ani generować dokumentu z historią operacji na swoim koncie bankowym. Aplikacja wykonuje automatyczny skan historii transakcji na koncie pożyczkobiorcy. Więcej informacji na temat weryfikacji tożsamości znajdziemy na stronie internetowej lendup.pl.

W części ilościowej oceny zdolności kredytowej pożyczkodawcy sprawdzają również wysokość kosztów, jakie co miesiąc ponosi konsument na prowadzenie gospodarstwa domowego. Ponadto na tym etapie sprawdzana jest również liczba i wysokość aktywnych zobowiązań, które spłaca konsument. To bardzo istotne koszty, które skutecznie mogą udaremnić otrzymanie pożyczki. Jeśli konsument nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej, nie otrzyma darmowej pożyczki. Ryzyko braku spłaty jest w tym przypadku zbyt wysokie.

Część jakościowa

W części jakościowej pożyczkodawca sprawdza przede wszystkim wiek konsumenta. Przeważnie darmowe pożyczki udostępniane są osobom w przedziale od 30 do 50 lat. Na ogół osoby będące w tym wieku mają już ugruntowaną pozycję zawodową. Ryzyko utraty pracy jest więc w ich przypadku nieco niższe. Z drugiej strony to właśnie osoby w tym przedziale wiekowym mają największe szanse na zdobycie nowego źródła zarobku w przypadku utraty dotychczasowego źródła dochodu.

W części jakościowej sprawdzany jest również stan cywilny konsumenta, szczególnie jeśli wnioskodawca ma na utrzymaniu dzieci. Ponadto wpływ na decyzję pożyczkodawcy może mieć również stan majątkowy wnioskodawcy.

Czy darmowa chwilówka rzeczywiście jest darmowa?

Tak, darmowa chwilówka faktycznie jest zobowiązaniem bezpłatnym. Jednak zanim podpiszemy umowę, upewnijmy się, że firma jest rzetelna. Bezwzględnie musimy przeczytać umowę i sprawdzić, czy nie ma w niej „ukrytych” zapisów drobnym drukiem. W przypadku darmowej chwilówki powinniśmy pamiętać, że zwrot należy dokonać najpóźniej w ostatniego dniu trwania umowy. Nawet jednodniowe opóźnienie może wpłynąć na konieczność spłaty pożyczki w zupełnie innej, niekorzystnej finansowo formie. Na to jak wygląda spłata zobowiązania również powinniśmy zwrócić uwagę, podpisując umowę.

materiał sponsorowany 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij