Menu
Quiet quitting

Quiet quitting. Popularność zjawiska

Quiet quitting (ang. ciche odchodzenie) to zjawisko, które cieszy się obecnie bardzo dużą popularnością w mediach społecznościowych. Zostało zapoczątkowane w przez pokolenie Z, szczególnie w czasach pandemii. Z czym się wiąże ciche odchodzenie? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Quiet quitting – definicja zjawiska

Quiet quitting (ang. ciche odchodzenie) to bardzo złożone pojęcie. Nie dotyczy ono jednak odchodzenia z pracy. Mówi o mądrym i rozsądnym postrzeganiu pracy w dobie XXI wieku. Oznacza wyrzeczenie się pewnego kultu pracy. Kultu zatracenia się, który bardzo mocno zakorzenił się w naszym społeczeństwie. Trend został wypromowany przez użytkowników TikToka, w Stanach Zjednoczonych.

Oznacza on całkowitą rezygnację z przekonania, że praca jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. W najprostszym tłumaczeniu zjawiska polega ono na rezygnowaniu z ambicji, które wykraczają poza podstawowe obowiązki pracy. Dlatego też osoby wyznające ten trend nie boją się stawiać granic w środowisku zawodowym i są asertywne. Co więcej pracownicy wykonują te zadania, które zostały im powierzone. Nie chcą brać udziału w dodatkowych projektach. Młodzi ludzie są coraz bardziej racjonalni w wykonywaniu swojej pracy. Starają się zachowywać zdrowy rozsądek i balans pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym. Nie wykonują zadań, które wykraczają poza zakres ich obowiązków.

Cel Quiet quitting

Według wielu przeprowadzonych badań, zaledwie 14 procent Europejczyków jest zadowolonych ze swojej pracy. Angażują się w nią w pełni i czerpią satysfakcję. Warto podkreślić, iż dla pokolenia Z utrzymanie satysfakcji z pracy, którą wykonują jest niezwykle ważne. Dlatego też otwarcie mówi ono o swoich problemach oraz o tym jak istotne jest utrzymanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym, a pracą i tak zwany work life balance.

Głównym założeniem trendu jest zmiana myślenia wśród wielu osób znajdujących się na rynku pracy. Ma to również na celu przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Chodzi o zmianę trybu życia, priorytetów, sposobu myślenia. Quiet quitting ma na celu uświadomienie wielu osobom, iż poza życiem zawodowym istnieje wiele obszarów, o które musimy zadbać. We wszystkim należy zachować zdrowy rozsądek i znaleźć również czas na spędzanie czasu z rodziną, przyjaciółmi, pasje, hobby, itp.

Przyczyny nowego trendu

Bez wątpienia do przyczyn nowego trendu można zaliczyć między innymi pandemię. Miała ona bardzo duży wpływ na nowe postrzeganie modelu pracy. Działo się tak dlatego, że wiele osób zostało zwolnionych z racji redukcji etatów. Wtedy to inni pracownicy przejmowali więcej obowiązków. W wielu przypadkach znacznie wykraczało to poza ich kompetencje oraz liczbę godzin jakie powinni przeznaczyć na pracę. Przyczyniło się to do zwiększenia ryzyka wypalenia zawodowego. Pandemia była okresem, w którym wiele osób zastanawiało się nad wykonywaną pracą. Jej rodzajem oraz tym ile czasu poświęcają spędzając w pracy i bardzo często nie są należycie wynagradzani.

Wpływ Quiet quitting na pracodawców

Pracodawcy obawiają się tego, że cicha rezygnacja może spowodować szereg zmian na rynku pracy. Boją się bowiem oni, że spadnie produktywność pracowników z racji innego podejścia do systemu pracy. Z racji mniejszego zaangażowania w swoje obowiązki. Dlatego też bardzo istotne jest to, by właściciele firm zrozumieli potrzeby pokolenia Z i znaleźli wspólny mianownik podczas współpracy. Bowiem w innym przypadku spadek produktywności oraz obniżone zaangażowanie pracowników może przełożyć się na wydajność w pracy.

Pracownicy mogą czuć się niedoceniani. Zwłaszcza w dobie galopującej inflacji. Dlatego też wynagrodzenia powinny być adekwatne do wykonywanej pracy. Tak, żeby pracownik czuł, iż jest należycie wynagradzany. Dzięki temu można uniknąć wielu problemów na obecnym rynku pracy. Work life balance to obszar, o który dba coraz więcej osób. Promowanie dbania o zdrowie psychiczne oraz fizyczne staje się coraz bardziej popularne. Dlatego też coraz częściej prowadzone są rozmowy na temat jak najbardziej korzystnych warunków pracy w wielu organizacjach. Nie jest to już obecnie tematem tabu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij