Menu
Polski nieład

Upadek spółek z o. o. – działaj na czas, chroń prywatny majątek nie tylko z prawnikiem!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podobnie jak każda inna działalność gospodarcza, po zaistnieniu pewnych okoliczności może ogłosić upadłość. Procedura przeprowadzana jest w oparciu o przepisy Prawa upadłościowego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych. Wielu przedsiębiorców błędnie wierzy w powszechnie panujące przekonanie, iż ogłoszenie upadłości chroni majątek prywatny zarządu. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, jak zabezpieczyć się w przypadku bankructwa firmy.

Na czym polega ogłoszenie upadku spółki z o. o.?

Ogłoszenie upadłości możliwe jest w sytuacji, gdy spółka staje się niewypłacalna. W praktyce oznacza to, że traci zdolność do spełniania zobowiązań pieniężnych względem swoich wierzycieli. Opóźnienie w spłacie zobowiązań musi jednocześnie przekraczać trzy miesiące lub kwota zobowiązania musi przekraczać wartość jej majątku przez okres dłuższy niż dwadzieścia cztery miesiące. Jeśli nie zostają spełnione wspomniane czynniki upadłościowe, firma może przeprowadzić restrukturyzację. Odpowiedni wniosek powinien złożyć każdy z członków zarządu. Niemożliwe jest bowiem przeprowadzenie wieloosobowej reprezentacji.

Sprawę prowadzi sąd rejonowy oraz sąd gospodarczy. Aby doszło do ogłoszenia upadłości, powstanie długów musi wiązać się z trwałą niemożnością spłaty zobowiązań. Nie powinno być wynikiem jedynie przejściowych problemów finansowych. Dodatkowo majątek dłużnika musi być w stanie pokryć koszty postępowania sądowego. Po ogłoszeniu upadłości następuje oszacowanie i przejęcie majątku do masy upadłościowej oraz zawiadomienie o tym fakcie dłużników. Ostatnim etapem jest likwidacja firmy oraz wykreślenie jej z KRS.

Odpowiedzialność członków zarządu po bankructwie firmy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi odrębny podmiot prawny, przez co za jej zobowiązania nie odpowiadają majątkiem prywatnym członkowie zarządu. Wielu przedsiębiorców zapomina jednak, że mogą oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności na podstawie art. 299 par. 1 Kodeksu spółek handlowych. Przepis ustala, iż w przypadku niemożności spłaty zadłużenia z majątku firmy, wierzyciele mogą zwrócić swoje roszczenia w kierunku zarządu, który solidarnie odpowiada za zaistniałe zobowiązania. Do sytuacji tej dochodzi najczęściej, gdy komornik umorzy dalszą egzekucję z powodu braku majątku.

Warto jednocześnie zaznaczyć, iż za zobowiązania odpowiadają wszyscy członkowie zarządu, przy czym każdy odpowiada za całość długu. W praktyce oznacza to, że nie zostaje on proporcjonalnie podzielony między przedsiębiorców. Warto wspomnieć przy tym o art. 116 par. 1 Ordynacji podatkowej, który zakłada, iż w przypadku niezaspokojenia odpowiedzialności podatkowej, do jej spłaty wykorzystany zostanie prywatny majątek członka zarządu. Odpowiedzmy zatem, jak zabezpieczyć swój majątek osobisty.

Jak zabezpieczyć majątek osobisty w przypadku bankructwa firmy?

Aby uwolnić się od prywatnej odpowiedzialności finansowej, należy spełnić przynajmniej jeden z trzech warunków. W pierwszej kolejności należy wykazać, iż terminowo zgłoszony został wniosek o upadłość firmy lub wydano postanowienie o jej restrukturyzacji. Z odpowiedzialności zwolnieni są także przedsiębiorcy, jeśli wniosek nie został złożony nie z ich winy lub brak złożenia dokumentu nie wywołało szkody po stronie wierzyciela. Warto podkreślić, iż zarząd powinien przedstawić dokument w terminie 30 dni po stwierdzeniu zaistnienia niewypłacalności.

Samo pismo powinno być przy tym prawidłowo skonstruowane. Musi zawierać wszystkie najważniejsze informacje, takie jak nazwa i adres spółki oraz uzasadnienie, które powinno jednoznacznie wykazywać niewypłacalność firmy. Ponadto należy przedstawić aktualny wykaz majątku oraz spis wierzycieli wraz z wysokością zadłużenia i terminem spłaty. Prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać także oświadczenie o spłacie zobowiązań dokonanych w terminie pół roku przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego.

Konsekwencje nieterminowego złożenia wniosku

Oprócz odpowiedzialności majątkowej przedsiębiorcy mogą zostać pociągnięci także do odpowiedzialności odszkodowawczej względem spółki oraz odpowiedzialności karnej. Dodatkowo ich wniosek może zostać odrzucony, wraz z wydaniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o art. 373 i 374 Prawa upadłościowego. Członkowie zarządu mogą ponosić jednocześnie odpowiedzialność cywilną oraz podatkową.

Członek zarządu pociągnięty do spłaty zadłużenia, nie może tłumaczyć się przy tym brakiem znajomości sytuacji finansowej. Czynnik ten nie należy bowiem do przyczyn niezależnych od zarządu. Ewentualne powody obiektywnie uniemożliwiające złożenie pisma obejmują m.in. względy zdrowotne, w tym wypadek oraz chorobę. Dopełnienie wszelkich formalności jest najskuteczniejszym narzędziem ochrony przed ewentualnymi roszczeniami finansowymi ze strony wierzycieli. Pozwoli na spokoje wyczekiwanie terminu przedawnienia długów bez ryzyka utraty prywatnych pieniędzy.

To co zostatało przytoczone wyżej, jest standardową procedurą, którą zaleci Państwu każdy prawnik, ale co w przypadku kiedy nie mamy już pieniędzy na upadłość, a także nie chce ponosić dodatkowych kosztów z tym związanych, czyli prawnicy opłaty sądowe itd.

W tym przypadku najlepiej zgłosić się do firmy specjalizującej się w pomocy taki spółką, oczywiście trzeba wystrzegać się oszustów którzy,  aby pozyskać klienta obiecają Państwu wszystko co tylko możliwe, aby przekonać Was do swojej oferty.

W naszej ofercie znajdziecie rozwiązanie zarządu zastępczego który pozwoli Wam Drodzy Państwo nabrać oddechu i dystansu do danej sytuacji.

Nasze doświadczenie jako grupams.com sięga ponad 12 lat, w naszym zespole znajdują się specjaliści, którzy nie jednokrotnie przez te lata, pomogli przedsiębiorcą stanąć na nogi, ryzyko biznesowe jest zarówno po stronie dostawcy I odbiorcy, nie wszyscy o tym pamiętają.

Skuteczne działania to działania wynikające z doświadczenia i z przeżytych sytuacji, nie czekaj zamów darmową konsultację!

 

Mariusz Sadowiak- doświadczony doradca biznesowy z wieloletnim stażem, ukończył wydział prawa i administracji na UKSW, doradza od wielu lat firmą, pomaga tworzyć struktury w oparciu o podmioty zagraniczne, chroni majątek członków zarządu, optymalizuje uwidacznia obszary newralgiczne w danej strukturze, audytuje w raz z zespołem  nie tylko dokumentację, ale także wszelkie procesy w organizacji.

 

www.grupams.com

biro@grupams.com

 

3 odpowiedzi na “Upadek spółek z o. o. – działaj na czas, chroń prywatny majątek nie tylko z prawnikiem!”

  1. marek siwer pisze:

    ciekawe, jak ten pan pomaga?

  2. Waldek pisze:

    Ciekawe ale czy skuteczne?

  3. Waldek pisze:

    czy skuteczne?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij