Menu
stopa bezrobocia

Rośnie stopa bezrobocia – rosną również płace

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane domykające informacje o roku 2020 (grudniowe i narastające za cały rok). Place w sektorze przedsiębiorstw (zwłaszcza w przemyśle) w grudniu sezonowo wzrosły, ze względu na liczniejsze pojawienie się ruchomych ich składników takich jak premie i nagrody. Jednak koniec roku to też czas trudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W końcu grudnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1046,4 tys. osób i była o 20,7 tys. osób wyższa niż w końcu listopada oraz o 180,0 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 6,2% okazała się o 0,1 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i jednocześnie o 1,0 pkt proc. wyższa niż przed rokiem.

Z zestawienia danych GUS wynika, że w grudniu najwyższe bezrobocie rejestrowane miało miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (10,1%), podkarpackim (9,1%) i kujawsko-pomorskim (8,9%); najniższe zaś w wielkopolskim (3,7%), śląskim (4,9%) i mazowieckim (5,2%).

Obserwowany obecnie wzrost bezrobocia ma charakter sezonowy. W końcu roku spada popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i obsłudze ruchu turystycznego. W dodatku w tym roku z powodu epidemii koronawirusa bezrobocie jest bardziej dotkliwe. Na statystyki rynku pracy wpływa obecnie druga fala obostrzeń w gospodarce.

Przeciętne uposażenie w 2020 roku wyniosło dla całego kraju 5453 PLN w przemyśle i 5403 PLN w budownictwie. W stosunku do danych z okresu I-XI płace w przemyśle okazały się o ok. 74 PLN wyższe, w budownictwie zaś o 22 PLN. Najwyższe płace w przemyśle notowane są w województwach: dolnośląskim (6114 PLN), mazowieckim (6087 PLN) i śląskim (5941 PLN); najniższe zaś w warmińsko-mazurskim (4559 PLN), podkarpackim (4646 PLN) i kujawsko-pomorskim (4788 PLN). Najwyższe płace w budownictwie notowano w województwach: mazowieckim (6853 PLN), dolnośląskim (5792 PLN) i podlaskim (5562 PLN); najniższe zaś w podkarpackim (4284 PLN), lubelskim (4275 PLN), i lubuskim (4372 PLN).

źródło Krajowa Izba Gospodarcza 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij