Menu
bezrobocie

Rośnie liczba bezrobotnych – dane za grudzień 2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2020. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1046,4 tys. osób i była o 20,7 tys. osób wyższa niż w końcu listopada oraz o 180,0 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Dane te były lepsze od oczekiwanych.

W grudniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 105,4 tys. wobec 97,1 tys. w listopadzie i 118,0 tys. w grudniu roku ubiegłego. Jednoczenie w grudniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 84,7 tys. osób wobec 89,7 tys. w listopadzie oraz 101,3 tys. w grudniu roku ubiegłego. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni grudnia 81,3 tys. wobec 81,7 tys. w listopadzie i 78,4 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu grudniu 6,2% była o 0,1 pkt proc. wyższa niż w listopadzie. Jednocześnie okazała się być ona o 1,0 pkt proc. wyższa niż przed rokiem.

Grudzień zazwyczaj przynosi wyraźne pogorszenie w statystykach bezrobocia. Dzieje się tak w związku ze znikaniem typowego dla okresu wiosny i lata podwyższonego popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Osoby tracące zajęcie sezonowe zgłaszają się do rejestrów bezrobotnych. Działo się tak również w roku bieżącym. Dodatkowo na rynek pracy zaczęły oddziaływać skutki drugiej fali pandemii i ponownych restrykcji jakim obłożono cześć branż.

bezrobocie

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 831 tys. osób była w grudniu wyższa niż przed rokiem o 35,9 tys. tj. 0,2%. Aktywnych zawodowo było w końcu grudnia 16 877 tys. osób – około 216 tys. i 1,3% więcej niż przed rokiem. Zwraca uwagę, że szacunki te prezentują się lepiej od robionych przed miesiącem, zwłaszcza w zakresie kalkulacji liczby pracujących.

Dane za ostatnie miesiące wskazują na to, że system sprawozdawczości rejestrów bezrobocia nieco słabiej niż niegdyś odzwierciedla faktyczną sytuację na rynku pracy. Część pracujących popadając w kłopoty najwyraźniej nie zgłasza się do rejestrów bezrobocia. Nie jest to oczywiście wprost wina rejestrów i systemu monitorowania bezrobocia rejestrowanego. Raczej jest to zmiana mentalna pracujących i postępujące w nich przekonanie, że w razie kłopotów z zatrudnieniem wpisanie się do rejestru bezrobocia generuje więcej kłopotów niż przynosi pożytku.

Przełom roku przynosi typowo sezonowy wzrost bezrobocia związany ze spadkiem popytu na prace sezonowe. Lokalny szczyt bezrobocia przypadnie najprawdopodobniej na luty i marzec – ze stopą bezrobocia w okolicach 6,5% i liczbą zarejestrowanych bezrobotnych sięgającą 1100 tys. osób. W następnych miesiącach bezrobocie rejestrowane powinna spadać do około 6,0% jesienią. Dla grudnia 2021 stopa bezrobocia prognozowana jest na 6,1% przy 1040 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

źródło: Krajowa Izba Gospodarcza

2 odpowiedzi na “Rośnie liczba bezrobotnych – dane za grudzień 2020”

  1. Oświecony pisze:

    To dopiero początek – zostanie tylko praca dla korporacji lub firm przejętych przez ludzi PIS – zaczęli od hoteli – wykupują za nasze pieniądze kolejne obiekty. Gołębiewski jest na ich celowniku. Wstrzymają kredyty i rozszarpią za grosze. A jak rządzą elity PIS świadczy sytuacja w branży zbrojeniowej – długi, długi i jeszcze raz prokurator (może kiedyś).

  2. Newsy Polska pisze:

    Prawdziwy z Ciebie talent i mistrz pióra z ogromną łatwością przekładasz myśli na słowa… trzymaj tak dalej, dbaj i pięlęgnuj swego bloga… Skąd czerpiesz tak ciekawe inspiracje ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij