Menu
Leasing pracowniczy

Leasing Pracowniczy. Czym jest? Skąd się wziął? I Komu się opłaci?

Leasing pracowniczy to rozwiązanie, na które coraz częściej decydują się niektóre firmy. W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to wynajęcie naszego pracownika innemu pracodawcy na mocy porozumienia zawartego przez każdą ze stron.

Leasing pracowniczy, czym on właściwie jest?

„Wynajem pracowników”, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych – w taki sposób moglibyśmy zdefiniować pojęcie leasingu pracowniczego. Podmiot, który zatrudnia pracownika nazywany jest agencją pracy tymczasowej. Wówczas także pracownik, który został oddelegowany do wykonania zadań u innego pracodawcy staje się pracownikiem tymczasowym.

Pracodawca może udzielić swojemu pracownikowi bezpłatnego urlopu. Wówczas ten może dołączyć do innej firmy, aby zrealizować w niej powierzone mu zadania. Takie porozumienie musi zawrzeć dotychczasowy oraz przyszły pracodawca pracownika. Należy ustalić czas „wypożyczenia”, który przeważnie równy jest długości bezpłatnego urlopu. Pracownik musi na piśmie wyrazić zgodę na tego typu działanie.

Innym rodzajem leasingu pracowniczego jest wypożyczenie pracownika z agencji pracy tymczasowej. Wówczas zasady zatrudnienia pracownika określa porozumienie zawarte przez pracodawcę użytkownika z agencją. W takim wypadku wymagania w tym zakresie określają przepisy o pracownikach tymczasowych.

Skąd wziął się leasing pracowniczy?

Historia tego typu pracy tymczasowej sięga lat 90. W tamtym czasie coraz więcej osób decydowało się na rozpoczęcie pracy w krótkim wymiarze czasowym. W roku 1997 Międzynarodowa Organizacja Pracy oficjalnie zalegalizowała agencje prac tymczasowych. Leasing pracowniczy stał się więc legalną formą zatrudnienia, w czym początkowo prym wiodły Włochy. Z biegiem lat coraz więcej państw normowało prawnie pracę tymczasową. W tej chwili na terenie całej Unii Europejskiej każdy kraj dopuszcza taką formę zatrudnienia. Aktualnie najwięcej pracowników tymczasowych zatrudniają Niemcy, Holandia oraz Francja.

W Polsce również działa leasing pracowniczy, jednak w dalszym ciągu nie jest to popularna metoda zatrudniania. Jednak również w naszym państwie możemy zaobserwować wyraźny wzrost popularności agencji pracy tymczasowej.

Leasing pracowniczy – korzyści dla firm oraz pracowników

Wzrost popularności wynika z korzyści, jakie mogą osiągnąć wszystkie podmioty tego typu porozumienia. W przypadku firm z leasingu pracowniczego często korzystają przedsiębiorcy poszukujący oszczędności. Taka forma zatrudnienia przekłada się na mniejsze koszty pracy. To również możliwość sprawdzenia umiejętności pracowników przed zatrudnieniem ich na stałe. Ponadto obsługą administracyjno-kadrową obciążony jest usługodawca zewnętrzny.

Leasing pracowniczy może być także korzystny dla samych pracowników. Mogą oni zaistnieć na danym rynku pracy, sprawdzić, czy zatrudnienie w danym miejscu im odpowiada. W przypadku przepracowania w danym miejscu dłuższego czasu firmy często decydują się na stałe zatrudnienie dobrego pracownika. Ponadto pracownik, którzy przenosi się tymczasowo od jednego pracodawcy do drugiego może w niektórych przypadkach liczyć na lepszą pensję – jego wypłata w poprzednim miejscu pracy zostaje zamrożona, natomiast warunki nowej ustala się z następnym pracodawcą, możliwy jest więc wzrost zarobków.

Wiele osób docenia leasing pracowniczy z powodu jego elastyczności. Dzięki niemu firmom łatwiej pozyskuje się pracowników. Sprawdza się on między innymi podczas prac sezonowych, gdy tymczasowo potrzeba większej ilości rąk do pracy. Jest to więc możliwość sprawnego reagowania na rynkowe potrzeby. Choć jest to dość nietypowa forma współpracy, ponieważ wiąże się z zatrudnieniem okresowym, na taką formę zatrudnienia decyduje się coraz większa liczba osób. Taki trend wynika jednak z korzyści, z których czerpie każdy podmiot zawartego porozumienia.

Andrzej Dworzański

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij