Menu
Emerytura Polaków

Emerytura Polaków maluje się w czarnych barwach

Aż 67% Polaków uważa, że ich emerytura nie wystarczy im na przeżycie nawet na minimalnym poziomie. Również 2/3 badanych nie ma zaufania do władzy, że zagwarantuje im wypłatę świadczeń. Jednocześnie ponad połowa Polaków nie oszczędza pieniędzy na starość, a 60%… nie boi się przejścia na emeryturę.

Serwis kariery InterviewMe.pl przeprowadził badanie „Czy Polacy boją się emerytury?”, w którym zapytano prawie 1000 respondentów o ich obawy i plany związane z emeryturą. Wyniki sugerują, że większość Polaków nie wierzy w państwowe emerytury, ale jednocześnie nie myśli o zabezpieczeniu swojej finansowej przyszłości.

W badaniu, 40% Polaków przyznało, że boi się momentu przejścia na emeryturę. Spośród nich, zdecydowana większość (61%) obawia się braku środków do życia. Aż 67% badanych stwierdziło, że nie ma zaufania do państwa, jeśli chodzi o wypłatę świadczeń. Taki sam odsetek przewiduje, że emerytura nie wystarczy im na przeżycie na minimalnym poziomie. Dla większości osób rozwiązaniem tego problemu jest praca po przekroczeniu wieku emerytalnego. Ponad połowa Polaków (55%) przyznaje bowiem, że będzie pracować podczas emerytury.

Wojciech Martyński, ekspert kariery InterviewMe.pl i autor badania, w ten sposób podsumowuje te wyniki: Z badania jasno wynika, że Polacy nie mają za grosz zaufania do systemu emerytalnego. Szczególnie widać to wśród najmłodszych badanych — aż 81% osób poniżej 25. roku życia nie wierzy, że państwo zagwarantuje im wypłaty emerytur. W tym momencie większość Polaków liczy się z tym, że na emeryturze będzie dalej pracować.

Niepokoi również fakt, że Polacy nie mają świadomości, jak wysoka może być ich emerytura. Nie wie tego aż 73% osób. Spośród lepiej zorientowanych badanych, aż 40% zadeklarowało, że ich emerytura wyniesie poniżej 2000 zł. To bardzo mało, biorąc pod uwagę, że w ankiecie 76% Polaków przyznało, że potrzebuje zdecydowanie wyższych świadczeń, aby przeżyć na minimalnym poziomie.

Pomimo widma głodowej emerytury, aż 56% Polaków przyznało w badaniu, że nie oszczędza pieniędzy na starość. Na dodatek aż 19% badanych nie ma żadnego planu, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo na ten ostatni etap życia. A może być jeszcze gorzej. Aż 40% Polaków przyznało, że w wyniku pandemii koronawirusa straciło przynajmniej część oszczędności przeznaczonych na emeryturę.

Już wcześniejsze badanie InterviewMe pokazało, że Polacy mają problemy z oszczędzaniem. Okazało się bowiem, że 24% badanych nie ma żadnych oszczędności, a u 22% wystarczyłyby one na maksymalnie 2 tygodnie. Nic więc dziwnego, że większość Polaków nie oszczędza na emeryturę, jeśli nie ma środków, których mogłaby użyć w przypadku utraty pracy. Przyczyn takiego stanu rzeczy w Polsce należy upatrywać przede wszystkim w niskich pensjach oraz stosunkowo wysokich kosztach życia. — komentuje Marta Rojewska, ekspertka kariery InterviewMe.pl.

W badaniu „Czy Polacy boją się emerytury?” znalazły się również inne ciekawe wnioski. Oto niektóre z nich:

  • około 70% Polaków przewiduje, że na emeryturze będzie musiało obniżyć swój poziom życia
  • aż 81% kobiet zakłada, że emerytura nie wystarczy im na życie na satysfakcjonującym poziomie (przy 68% mężczyzn)
  • około 26% badanych chce zapewnić sobie bezpieczeństwo na emeryturze zgromadzonymi wcześniej oszczędnościami
  • aż 49% Polaków chciałoby przejść na emeryturę już teraz, gdyby mieli odpowiednią ilość oszczędności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij