Menu
polski system podatkowy

Alternatywa dla upadających spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Redakcja :Jakie są najczęstsze przyczyny upadłości spółek z o.o.?

Mariusz Sadowiak: Najczęstszymi przyczynami upadłości spółek z o.o. są problemy z płynnością finansową oraz niedostateczna rentowność działalności. Spółki często podejmują zbyt wiele ryzykownych decyzji biznesowych, co prowadzi do nadmiernej ekspansji lub koncentracji na jednym segmencie rynku, co w przypadku niepowodzenia, skutkuje dużymi stratami finansowymi.

Innym powodem upadłości może być nieodpowiednie zarządzanie finansami, czyli np. niewłaściwe inwestycje lub zaniedbanie w dziedzinie windykacji. Ważnym czynnikiem jest również brak elastyczności spółki w dostosowaniu się do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Często też spółki stają się ofiarą oszustw lub nierzetelności swoich pracowników, co prowadzi do strat finansowych i utraty reputacji. Innym problemem może być także niewłaściwe zarządzanie ryzykiem, brak odpowiedniego ubezpieczenia czy niedostateczna znajomość przepisów prawa, co z kolei może prowadzić do kłopotów z organami nadzoru i egzekucji wierzycieli.

Należy zauważyć, iż upadłość spółki może wynikać z wielu różnych czynników i zawsze warto dokładnie analizować przyczyny, by w przyszłości unikać podobnych sytuacji. Istotne jest również podejmowanie odpowiednich działań zaradczych na wcześniejszych etapach, takich jak restrukturyzacja czy poszukiwanie nowych źródeł finansowania.

R: Jakie są konsekwencje upadłości dla zarządu spółki z o.o.?

MS: Konsekwencje upadłości dla zarządu spółki z o.o. mogą być bardzo poważne. W przypadku stwierdzenia upadłości spółki, sąd wyznacza syndyka masy upadłościowej, który odpowiada za przeprowadzenie procesu upadłościowego. Zarząd spółki staje się natomiast wierzycielem wobec masy upadłościowej, co oznacza, że nie może już dalej działać jako organ spółki.

Jeśli jednak zarząd spółki zostanie uznany przez sąd za odpowiedzialny za upadłość spółki, to członkowie zarządu mogą być zobowiązani do zapłaty wierzycielom swoimi prywatnymi środkami. Takie zobowiązanie wynika z art. 299 Kodeksu spółek handlowych, który nakłada odpowiedzialność za długi spółki na członków zarządu, którzy dopuścili się zaniedbań lub naruszeń prawa w trakcie prowadzenia działalności spółki.

W przypadku upadłości spółki z o.o., zarząd może też ponieść odpowiedzialność karną za popełnione przestępstwa, takie jak np. przestępstwa gospodarcze czy przestępstwa przeciwko mieniu. W takiej sytuacji, członkowie zarządu mogą być skazani na kary finansowe lub pozbawienie wolności.

Dlatego też zarząd spółki z o.o. powinien działać zgodnie z przepisami prawa, a także odpowiednio zarządzać finansami spółki, by uniknąć ryzyka upadłości. Jeśli jednak już do niej dojdzie, należy działać w sposób zgodny z przepisami prawa i unikać działań, które mogłyby skutkować dodatkowymi kosztami lub odpowiedzialnością karną.

R:Czy istnieją sposoby zabezpieczające zarząd spółki z o.o. przed egzekucją z ich majątku prywatnego?

MS: Tak, istnieją sposoby zabezpieczające zarząd spółki z o.o. przed egzekucją z ich majątku prywatnego. Jednym z takich sposobów jest ubezpieczenie OC w zakresie działalności zarządu spółki, które może chronić członków zarządu przed roszczeniami wierzycieli. Innym sposobem jest zastosowanie specjalnego rodzaju umów, takich jak np. umowy o zabezpieczenie majątkowe, które pozwalają na zabezpieczenie majątku spółki i chronią zarząd przed odpowiedzialnością prywatną.

Warto też pamiętać o zachowaniu odpowiedniego stanu ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej spółki, co pozwala na dokładne monitorowanie finansów oraz uniknięcie sytuacji, w której członkowie zarządu mogą ponosić prywatną odpowiedzialność za długi spółki.

Trzeba jednak zaznaczyć, iż najlepszym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności prywatnej jest prawidłowe zarządzanie spółką i unikanie działań, które mogą skutkować upadłością. Warto też skorzystać z pomocy profesjonalnych doradców, którzy pomogą w skutecznym zarządzaniu finansami i uniknięciu niepotrzebnego ryzyka lub zastosować jedno z naszych rozwiązań o którym powiem później.

R: Jakie kroki powinien podjąć zarząd spółki z o.o. w przypadku, gdy spółka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a możliwe jest uruchomienie procedury postępowania układowego lub restrukturyzacyjnego?

MS:W przypadku, gdy spółka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, zarząd powinien podjąć odpowiednie kroki, aby zminimalizować ryzyko upadłości i zapewnić dalsze funkcjonowanie firmy. Jednym z możliwych rozwiązań jest uruchomienie procedury postępowania układowego lub restrukturyzacyjnego.

W przypadku postępowania układowego, spółka próbuje osiągnąć porozumienie z wierzycielami w celu uregulowania swoich zobowiązań. Jeśli porozumienie zostanie osiągnięte, postępowanie zostaje zakończone, a spółka może kontynuować swoją działalność. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, może zostać wszczęte postępowanie upadłościowe.

W przypadku restrukturyzacji, spółka wprowadza zmiany w swojej działalności, które mają na celu zwiększenie jej rentowności i poprawienie sytuacji finansowej. Restrukturyzacja może obejmować np. redukcję kosztów, sprzedaż niepotrzebnych aktywów, zmiany w organizacji pracy czy też rozwój nowych produktów lub usług.

Zarząd powinien dokładnie przeanalizować sytuację finansową spółki i w zależności od okoliczności podjąć decyzję, które rozwiązanie będzie dla niej najlepsze. W przypadku uruchomienia postępowania układowego lub restrukturyzacyjnego, ważne jest, aby działać szybko i skutecznie oraz skonsultować się z odpowiednimi specjalistami, takimi jak doradcy czy prawnicy specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Dodatkowo, zarząd powinien zachować transparentność wobec swoich pracowników, wierzycieli oraz partnerów biznesowych i regularnie informować ich o podejmowanych krokach oraz postępach.

R:Czy są inne alternatywne rozwiązania?

MS: Tak są, to rozwiązania tzw. Zarządu zastępczego który powołuję się na czas naprawy spółki lub na dłuższy okres, zarząd ten prowadzi w odpowiedni sposób politykę spółki tak, aby zabezpieczyć interesy poprzedniego zarządu.

R:Czy Państwa Kancelaria pomaga przedsiębiorcą również w taki sposób?

MS: Tak jak najbardziej, jesteśmy bardzo doświadczonym zespołem w tego typu rozwiązaniach, pierwsze udane wdrożenia dokonaliśmy około 15 lat temu, odniosły one zamierzony skutek.

Od tamtego czasu mamy dziesiątki zastosowań naszego rozwiązania.

R:Na koniec proszę o podsumowanie naszej rozmowy.

MS: Jeżeli czytelnik niniejszego artykułu jest członkiem zarządu zadłużonej spółki zo.o. , to proponuje aby nie czekał aż sytuacja sama się rozwiąże, tylko jak najszybciej skontaktował się ze specjalistą, prawnikiem doradcą restrukturyzacyjnym, czy przedstawicielem wyspecjalizowanej kancelarii takiej jak nasza.

Co restrukturyzacji i upadłości, trzeba na koniec dodać  że są to długotrwałe i kosztowne procesy, nie zawsze kończące się w zadawalający sposób. Przejęcie spółki to szybki i relatywnie tanie rozwiązanie.

 

R:Dziękuje za rozmowę

MS: Ja również.

 

Mariusz Sadowiak jest absolwentem wydziału prawa i administracji UKSW, od ponad 15 lat wdraża różnego typu rozwiązania mające na celu, pomoc zarządom spółek w odzyskanie spokoju i zabezpieczenie ich prywatnego majątku. Jest założycielem Kancelarii Verbum Lex, jak i marki GrupaMS.com skupiającej wokół siebie prawników, finansistów, specjalistów ds. windykacji. biuro@grupams.com www.grupams.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij